Huisregels

 

    De cursisten schrijven zich in voor een geheel jaar. Een seizoen loopt van september ’19 tot half of eind juni ’20.

  1. Het verschuldigde cursusgeld kan naar wens in 1 of meerdere termijnen worden voldaan, waarvan 50% tot 1 september en de rest uiterlijk 30 september.
  2. Cursist betaald geen inschrijf-of administratiekosten.
  3. Cursusgelden worden in principe niet terugbetaald.
  4. Bij deelname aan twee groepen heeft de cursist recht op 25% korting op het cursusgeld voor de tweede groep.
  5. Indien ik  door ziekte of anderszins verhinderd ben, zal ik zo mogelijk voor waarneming zorgen. Mocht ik daarin niet slagen en vervallen daardoor meer dan twee lessen,dan zal over de meerdere lessenevenredige terugbetaling van cursusgeld plaatsvinden, of de lessen ingehaald zullen worden op een andere tijdstip.
  6. Indien een cursist door omstandigheden geen deel kan nemen aan de les van zijn/haar groep,bestaat er de mogelijkheid om deze les in een andere groep in te halen.
  7. Deelname aan de cursus is geheel voor eigen risico. Van cursisten wordt aangenomen dat er medisch gezien geen bezwaren bestaan tegen het volgen van de lessen.
  8. Ondergetekende en de verhuurder van de accommodatie, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van cursisten, noch voor elke vorm van fysieke letsel of schade, die tijdens de les, of verblijf in de accommodatie is ontstaan.
  9. Cursusgeld wordt per seizoen opnieuw aangepast, en is inclusief 9% BTW.